TMCH Online
Marka Koruma

Piyasaya her yeni domain uzantısı (gTLD) çıktığında, fikri mülkiyet hakkı ihlalleri ve siber korsanlık riskleri gibi ticari markaları tehditleri eden unsurlarda artış yaşanmaktadır. Bu durumların önüne geçmek için ICANN, doğrulanmış ticari markaları içinde barındıran merkezi bir veri tabanı oluşturmuştur. TMCH, ICANN’in yeni domain uzantısı (gTLD) programına yönelik oluşturduğu en önemli hak koruma mekanizmasıdır.

TMCH online marka koruma programı;

o Yeni çıkacak domain uzantılarında genel kayıt dönemi öncesinde tescil hakkına sahip olmanızı,

o Genel kayıt döneminde ticari markanızla ilgili domain kaydı yapanlara dair bildirim almanızı,

o Marka değerinizi dijital dünyada koruma altına almanızı,

o WIPO davalarını evraksız başlatabilmenizi sağlar.

Başvuru yapılırken gerekli olan belgeler;

TMCH Başvuru Formu

TMCH Kullanım Kanıtı Beyanı

Markanın Kullanıldığını Gösterir Örnekler**
Marka Tescil Belgesi
(*) Bu belgelerin doldurularak diğer belgelerle birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
(**) TMCH, farklı ülkelerdeki uygulamalarla uyum sağlamak amacıyla, markanın kullanıldığını gösteren çeşitli örneklerin sunulmasını
kabul etmektedir. Marka Sahibi tarafından müşteri ile iletişim kurmak için kullanılan ve bu şekilde müşterinin kendisine sunulan ürün ve
hizmetleri birbirinden ayırt etmesini sağlayan örnekler kullanım kanıtı olarak kabul edilebilecektir.

Kullanım kanıtı olarak kabul edilmeyecek örnekler;

o Yeni çıkacak domain uzantılarında genel kayıt dönemi öncesinde tescil hakkına sahip olmanızı,

o Genel kayıt döneminde ticari markanızla ilgili domain kaydı yapanlara dair bildirim almanızı,

o Marka değerinizi dijital dünyada koruma altına almanızı,

Kullanım kanıtı olarak kabul edilebilecek örnekler;

o Yeni çıkacak domain uzantılarında genel kayıt dönemi öncesinde tescil hakkına sahip olmanızı,

o Genel kayıt döneminde ticari markanızla ilgili domain kaydı yapanlara dair bildirim almanızı,

o Marka değerinizi dijital dünyada koruma altına almanızı,

o WIPO davalarını evraksız başlatabilmenizi sağlar.

Gönderilen örnekler, mutlaka TPE kaydında onaylandığı şekilde tescilli markanın adının tamamını içermelidir. TMCH, tescilli markaya dair hakların kapsamı veya oluşturulacak etiketler hususunda karar mercii rolünü üstlenmez.

Sıkça Sorulan Sorular
Ticari Marka kaydının yenilenmesi için gerekenler neler?

TMCH kaydı yapılırken üç veya beş yıllık sürelerde otomatik süre uzatma işlemi tercih edilebilir. Yenileme işlemlerinde markanın devamlılığını teyit etmek amaçlı gerek duyulması halinde tekrar evrak gönderilmesi talep edilebilir. Clearinghouse kayıt işleminde marka tescil süresinin bitiş tarihi dolmak üzere ise, markanın süre yenileme yapılacağının teyidi alınır ve kayıt işlemi bu şekilde yapılır. Clearinghouse’daki ticari marka kaydı sona ermişse, marka isminin tescilini yaptırdıktan sonra sıfırdan başvuru yapılması gerekir.

Ticari Marka ile ilgili Claims bildirimi aldım, Ne yapmam gerekiyor?

Fikri mülkiyet hak stratejinize bağlı olarak en uygun hangi adımların gerektiğine karar vermelisiniz. Örneğin, söz konusu web sitesinin haklarınızı ihlal edip etmediğini belirlemek için avukatınız ile iletişime geçebilirsiniz. Eğer böyle bir durum var ise UDRP veya URS için dava açmanız gerekir. WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) New gTLD Programına bağlantılı olarak tüm hak koruma mekanizmalarına genel bir bakış sunar.

Sunrise Dönemleri nedir?

Üç tür Sunrise dönemi vardır:

1- End Date Sunrise:

Sunrise döneminden 60 (altmış) gün öncesinde, kayıt firmaları marka sahiplerine başlangıç ve bitiş tarihlerinin duyurusunu yapmak zorundadır. 60 (altmış) gün boyunca marka sahipleri alan adı için hak talebinde bulunabilir. Aynı alan adı için birden fazla hak talebi varsa müzayede yapılır.

2- Start Date Sunrise:

Sunrise döneminden 30 (otuz) gün öncesinde, kayıt firmaları marka sahiplerine başlangıç ve bitiş tarihlerinin duyurusunu yapmak zorundadır. 30 (otuz) gün boyunca isim haklarının tescili ‘ilk gelen alır’ esasına göre yapılır. Bu nedenle start date sunrise da müzayede dönemi bulunmaz. Ancak bu döneme ender olarak rastlanır ve hak sahiplerinde kaygılara yol açar. Registrylerin yararına olan bir uygulamadır.

3- Sunrise Müzayede:

Belli bir alan adı üzerine iki marka sahibinin meşru talebi olması durumunda, bu alan adları için müzayede yoluna gidilir.


İsimTescil’e Sık Sorulan Sorular

Sıkça sorulan soruları ve yanıtları aşağıda bulabilirsiniz

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka tescilinde koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu sürenin bitimine altı ay kala yenileme süresi başlar. Süresinde yapılacak yenileme talebi ile sonraki on yıl içinde tescil hakkı devam edecektir. Yenileme işlemi yapıldıkça marka hakkı sonsuz devam edecektir.

Bir marka ancak Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak tescil başvurusu ile sahibini Türkiye’de de hak sahibi yapar.

Marka tescillerinde ortak bir ifade şekli oluşturmak amacıyla 1957 yılında “Marka Tescilinde Malların ve Hizmetlerin Uluslar arası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması” imzalanmıştır. Buna göre mallar ve hizmetler sınıflara bölünmüş ve anlaşmayı kabul etmiş tüm ülkelerde aynı sınıf numaraları aynı meslek gruplarını ifade eder hale gelmiştir. Şu anda mal ve hizmet sınıfları 45 maddeden oluşmaktadır. Bunların ilk 34 sınıfı ürünleri kalan 11 sınıf ise hizmetleri belirlemektedir. Mal ve hizmet sınıfları tebliği için tıklayınız.

Madde 62 - Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir: a) Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,
b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,
c) Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi,
d) (c)bendi uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması; (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.)
e) Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi,
f) Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.

Marka tescilinin on yıllık süresinin bitimine altı ay kala ve bu sürenin bitiminden itibaren altı ay süre ile ilk altı ay için normal ücretli ve son altı ay için cezalı olarak yenileme yapılarak marka hakkının bir on yıl daha devamı sağlanır. Bu süreler aşılırsa marka hakkı son bulur ve marka isteyen başvuru sahiplerinin başvurusuna açık hale gelir.

Bir marka bir meslek sınıfında sadece bir kez tescil edilebilir.aynı işi yapan iki firmanın aynı markaya ayrı ayrı sahip olması durumu söz konusu değildir. Fakat bir markanın meşhur marka olması durumu müstesna olmak kaydıyla farklı meslek sınıflarında tescil edilmesinin önünde bir engel yoktur. Örneğin konfeksiyon ürünlerinde (25.01 ) tescilli bir marka eğer meşhur marka değilse sanayi kimyasallarında (01.01) aynı firma yada başka firmalar tarafından tescil edilebilir.

Öne Çıkan Müşteri Deneyimleri

Murat G*****

Wordpress kurulumunu nasıl yapacağımı düşünürken, 7 dakikada otomatik kurulumumu
yaptığı için İsimtescil.net'i tavsiye ediyorum.

Beyza Ç*****

Öncesinde hiçbir deneyimim olmamasına rağmen 30 dk içinde, sadece yönlendirmeleri
takip ederek kişisel bloğumu açtım.

Gülşah Ç*****

Hızlı, güvenilir ve markalaşmış.
Ülkemizde domain denilince akla gelen örnek firma.
Destek hızları ise mükemmel ötesi!

Sizler için Buradayız

Dilediğiniz kanaldan, ihtiyaç duyduğunuz her an bize ulaşın

+90 850 200 0 444

7/24 Teknik Destek

destek@isimtescil.net

Ortalama 30 dakikada yanıt garantisi

Fırsat Habercisi